ฑีฆายุ โกโหตุ มหาราชา
ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

กศน.ตำบลบ้านคลัง